18 listopada 2013 roku ruszył fundusz private equity 21 Concordia. Inwestorami funduszu są wiodące międzynarodowe instytucje Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Polski Fundusz Funduszy Wzrostu - wspólna inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i EFI - oraz inwestorzy wspierający grupę 21 Partners.
Fundusz będzie prowadził inwestycje w spółki średniej wielkości w Polsce. Partnerami zarządzającymi są Andrzej Mierzwa, Dariusz Górka, Marek Modecki, Dawid Sukacz.

  
Copyright © 2010 Concordia. All right reserved